Wszechstronny rozwój dziecka jest wspólnym celem, do którego dążą rodzice
i nauczyciele. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych, są warunkiem niezbędnym wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach.”

Fragment Europejskiej karty praw i obowiązków rodziców
opracowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA)
przyjętej w 1992 roku

Zakres współpracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej z rodzicami:

  • wsparcie w kryzysach i trudnościach doświadczeniach przez system rodzinny;
  • współdziałanie w obszarze rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów;
  • ustalenie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych oraz ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły i środowiska rodzinnego, w atmosferze wzajemnego zaufania i życzliwości;
  • wspieranie Rodziców w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych;
  • przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania ucznia w Szkole.

Zachęcamy do kontaktu indywidualnego i uczestnictwa w organizowanych przez Szkołę cyklicznych warsztatach, szkoleniach i prelekcjach.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów oraz za pośrednictwem dziennika Librus:
GABINET PSYCHOLOGÓW / PEDAGOGA SPECJALNEGO:
Anna Czerniakiewicz
Julia Wilczewska
tel. 507-309-954
GABINET PEDAGOGÓW:
Agnieszka Czajkowska
Katarzyna Gromadzka
tel. 507-310-047