Dwujęzyczność w SP 53

Klasy dwujęzyczne 7 i 8

Obrazek dwujęzyczność klasy 7 i 8

Nauczanie dwujęzyczne – dlaczego?

W XXI wieku wyzwaniem dla systemów edukacyjnych stało się doprowadzenie do wykształcenia społeczeństwa opartego na wiedzy oraz funkcjonującego w warunkach globalnej wioski. Aby temu sprostać, pojawiła się potrzeba nauczania bilingwalnego (dwujęzycznego).

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. W klasie dwujęzycznej uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych na zajęciach z języka angielskiego w wymiarze 6 godzin lekcyjnych  tygodniowo.  Ponadto dwujęzycznie nauczane są takie przedmioty jak: matematyka, historia, biologia, fizyka, chemia czy informatyka. Przedmioty te są realizowane w języku polskim przez nauczyciela dwujęzycznego. Na początku prowadzący uzupełnia zajęcia słownictwem z języka obcego. Wraz ze wzrostem umiejętności uczniów zwiększa zakres treści nauczanych w drugim języku.

Jak w praktyce wyglądają lekcje przedmiotów dwujęzycznych?

Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy. Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane. Teksty pisane oraz inne materiały wykorzystywane na zajęciach są dostosowywane do możliwości percepcyjnych uczniów. Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściejrozmawiać w języku obcym między sobą oraz z nauczycielem.

Obrazek nr 2 - dwujęzyczność

Jakie są zalety nauczania dwujęzycznego?

  • pomaga szybciej i lepiej opanować język obcy
  • pozwala przyswoić różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach
    poprzez obcowanie z autentycznym językiem
  • pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem
  • poszerza wiedzę na temat krajów języka obcego, związaną z kulturą, historią, geografią, literaturą, polityką, życiem codziennym, itd.
  • otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji,
    ciekawości świata, życia i ludzi
  • przygotowanie do kontynuacji nauki w oddziale dwujęzycznym i międzynarodowym w IB DP w II LO

Jakimi cechami powinien się charakteryzować kandydat do oddziału dwujęzycznego?

Taki kandydat powinien posiadać szerokie zainteresowania, mieć dobrą pamięć, lubić podróże i być ciekawym świata, być śmiałym, otwartym, łatwo nawiązującym kontakty z ludźmi, odznaczać się tolerancją i empatią, umieć pracować w grupach, być wytrwałym w dążeniu do celu.

Obraz nr 3 - dwujęzyczność