Sylwia Sapkowska - finalistka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki
- laureatka Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Informatyki
- laureatka Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Matematyki
- laureatka Olimpiady Informatycznej
- finalistka Olimpiady Matematycznej


Jan Błażuk - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki
- finalista Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Informatyki
- laureat Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Matematyki
- laureat Olimpiady Fizycznej
- laureat Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA
- finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej


Piotr Kulik - finalista
Olimpiady Wiedzy Biologicznej


Błażej Bobowik - finalista
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego


Weronika Ramotowska - laureatka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii


Stanisław Pańkowski - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki
- laureat Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Matematyki
- finalista Olimpiady Fizycznej
- finalista Olimpiady Matematycznej
- finalista Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA
- finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej


Weronika Klimczuk - laureatka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii


Adrian Moroz - finalista
Olimpiady Retorycznej


Michał Jurczuk - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii
- finalista Olimpiady Geograficznej


Mateusz Gulewicz - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii
- finalista Olimpiady Geograficznej


Martyna Szumowska - finalistka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Kacper Omieliańczyk - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki
- laureat Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Informatyki
- finalista Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Matematyki
- laureat Olimpiady Fizycznej
- laureat Olimpiady Informatycznej
- laureat Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA
- laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej


Michał Aściukiewicz - laureat
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
- laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym


Martyna Jaworowska - laureatka
Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego


Martyna Łojewska - laureatka
Olimpiady Języka Łacińskiego


Maja Maksimiuk - finalistka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej


Agata Muszyńska - laureatka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii


Adam Sienkiewicz - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Mariusz Kossakowski - finalista
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej


Zofia Kramkowska - finalistka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej


Julia Sosna - finalistka
Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej


Julia Dobrzycka - finalistka
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”


Konrad Bondarewicz - laureat
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
- finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej


Ksenia Klimiuk - finalistka
Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej


Krzysztof Nadulicz - finalista
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Adam Kowalczuk - finalista
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Michał Jarmoc - laureat
Olimpiady Filozoficznej


Damian Trusiewicz - laureat
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
- finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej


Konrad Janowicz - laureat
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”


Jacek Jancewicz - finalista
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
- finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej


Leon Pilcicki - finalista
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”


Joanna Kusznier - finalistka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej

Grzegorz Smyk - finalista
Olimpiady Geograficznej


Gustaw Gabrylewski - finalista
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Julia Borowik - laureatka
Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej


Mariusz Górecki - laureat
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


Mikołaj Tomczuk - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii
- finalista Olimpiady Geograficznej


Mikołaj Sawoń - finalista
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”


Lena Urszula Kieda - finalistka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej


Krzysztof Olszewski - finalista
Olimpiady Geograficznej
- finalista Olimpiady Statystycznej


Krzyszfof Wnorowski - finalista
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Maciej Bogusz - finalista
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Maciej Goroszewski - finalista
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
- finalista Olimpiady Teologii Katolickiej


Magdalena Grondek - laureatka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii


Kacper Januszkiewicz - finalista
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Iga Krawiec - finalistka
Olimpiady Retorycznej


Maciej Sirocki - finalista
Olimpiady Matematycznej


Michał Jabłoński - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii


Jakub Bojczuk - finalista
Olimpiady Statystycznej


Jakub Buzun - laureat
Olimpiady Wiedzy Biologicznej


Julia Jasielczuk - finalistka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Mikołaj Zdrajkowski - finalista
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
- laureat Olimpiady Języka Białoruskiego


Gabriela Tokajuk - finalistka
Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej


Weronika Leosz - finalistka
Olimpiady Języka Niemieckiego


Kacper Kuryś - laureat
Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Chemii
- laureat Podlaskiej Olimpiady Chemicznej


Natalia Demczuk - laureatka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii


Miłosz Rzepniewski - laureat
Olimpiady Historycznej
- finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej


Kandrat Kościn - laureat
Olimpiady Języka Białoruskiego


Jakub Zych - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki
- laureat Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Matematyki


Bartosz Rzemek - laureat
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki
- laureat Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z Matematyki


Izabela Rutkowska - laureatka
Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego


Emilia Szpakowska - finalistka
Olimpiady Języka Angielskiego


Wiktoria Śnitko - laureatka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii


Ewa Kużelewska - laureatka
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Geografii
- finalistka Olimpiady Geograficznej


Tomasz Jamiołkowski - laureat
Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
- laureat Podlaskiej Olimpiady Chemicznej


Natalia Wojciechowska - laureatka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej
- laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu


Iga Bołtromiuk - finalistka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej


Kacper
Warpechowski - finalista
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Kamil Januszkiewicz - finalista
Olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki


Julia Truchel - finalistka
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

Mariusz Kossakowski - laureat
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach Finansomania

Hubert Dziełak - laureat
Olimpiady Chemicznej
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii
Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cezary Kamianowski - laureat
Olimpiady Biologicznej
Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stanisław Pańkowski - laureat
Olimpiady Fizycznej
Olimpiady Wiedzy Technicznej
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki
finalista - Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Kacper Omieliańczyk - laureat
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
finalista Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki
Olimpiady Wiedzy Technicznej

Jakub Misiaszek - laureat
Olimpiady Informatycznej
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z informatyki

Dominik Juchniewicz - laureat
Olimpiady Statystycznej
finalista Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Krzysztof Olszewski - laureat
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii
finalista Olimpiady Statystycznej
Olimpiady Teologii Katolickiej

Sylwia Sapkowska - laureatka
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z informatyki
finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki

Natalia Kiejzik - laureatka
Olimpiady Geograficznej

Krystyna Kiersnowska - laureatka
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki

Natalia Wojciechowska - laureatka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej

Natalia Demczuk - laureatka
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii

Weronika Klimczuk - lureatka
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii

Mateusz Gulewicz - laureat
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii 

Mikołaj Tomczuk - laureat
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii

Julia Kardasz - laureatka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej

Jakub Kloza - laureat
Olimpiady Filozoficznej

Kacper Kuryś - laureat
Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Michał Mozyrski - laureat
Olimpiady Historycznej

Oliwia Jaszczur - laureatka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej

Oliwia Mironowicz - laureatka
Olimpiady Wiedzy Biologicznej

Natalia Anna Sańko - laureatka
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Dawid Szwajko - laureat
Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kornel Talkowski - laureat
Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jakub Zych - laureat
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki

Karol Jamróz - finalista
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
Olimpiady Wiedzy o Prawie

Michał Aściukiewicz - laureat
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Konrad Bondarewicz - finalista
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Igor Demianiuk - laureat
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Hanna Koda - finalistka
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Ewa Kużelewska - finalistka
Olimpiady Geograficznej

Maksymilian Rosiński - finalista
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii

Oliwier Rosiński - finalista
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Barbara Skibicka - laureatka
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Emilia Szpakowska  - finalistka
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii

Natalia Woroniecka - finalistka
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Jakub Bondaruk - finalista
Olimpiady Biologicznej

Kacper Duszyński - finalista
Olimpiady Biologicznej

Elżbieta Zajkowska - finalistka
Olimpiady Biologicznej

Jan Błażuk - finalista
Olimpiady Fizycznej

Grzegorz Smyk - finalista
Olimpiady Geograficznej

Natalia Bielecka - finalistka
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Małgorzata Olesińska - finalistka
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Gabriela Tokajuk - finalistka
Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Adam Filewicz - finalista
Olimpiady Statystycznej

Izabela Rutkowska - finalistka
Olimpiady Teologii Katolickiej

Adam Ksawery Ogryzko - finalista
Olimpiady Wiedzy Biologicznej

Julia Statkiewicz - finalistka
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Angelika Głowacka - finalistka
Olimpiady Wiedzy o Prawie

Magdalena Kotowska - finalistka
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Piotr Kulik - finalista
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Pływanie

  • Licealiada Województwa Podlaskiego w pływaniu dziewcząt – I miejsce ( Agnieszka Ancypo kl. 2C2 , Eliza Górska kl.2C2, Aleksandra Zielińska kl. 2D1, Gabriela Poczubutt- Odlanicka kl.3E, Alicja Sołtyszewska kl.1C , Aleksandra Trochimowicz kl.1B, Maja Garkowska kl.2C2).
  • Licealiada Województwa Podlaskiego w pływaniu chłopców – drużynowo II miejsce ( Dominik Zawadzki kl.2C2, Krzysztof Hryniewicki kl. 2B1, Marek Sokołowski kl.3A, Gabriel Ostapczuk kl.1F, Mateusz Brzozowski kl.2B2, Sebastian Chęć kl.3A).

Szachy

  • Licealiada Województwa Podlaskiego w szachach – I miejsce ( Maciej Pytel kl.3C, Filip Olszewski kl.3C, Kinga Chomicka kl.2B2,Maria Koruch kl.3G).

Sukcesy naukowe Uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021
Uczniowie naszej szkoły sięgnęli po najwyższe laury zdobywając: 44 tytuły laureata oraz 50 tytułów finalisty w olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych na szczeblu ogólnopolskim.
Serdecznie gratulujemy!

OLIMPIADA LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO
Laureaci: Zuzanna Rybarczyk 2e1, Jakub Kloza 2e2, Julia Strankowska 2e2
Finaliści: Anna Markowska 2a2, Dominik Juchniewicz 2a2