Dyrektor szkoły informuje:

Uczeń Liceum lub Szkoły Podstawowej ubiegający się o stypendium powinien posiadać co najmniej dwukrotny tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami dokumentów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Pod uwagę brane są osiągnięcia tylko z bieżącego roku szkolnego.

We wniosku o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2024/2025 można wpisać „proponowaną średnią ocen" na dzień złożenia wniosku, a w przypadku, gdy ulegnie ona zmianie należy niezwłoczne przekazać, informację o zaistniałej zmianie. Wymagana średnia ocen:
w szkole podstawowej  co najmniej 5,5
w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,0

Formularz wniosku o udzielenie stypendium dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2024/2025 można pobrać tutaj

Dane stypendysty do umowy

Zasady przydzielania stypendium: Obwieszczenie Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce

Wszystkie pliki do pobrania

Uwaga:
Pliki otwieramy za pomocą aplikacji MS Word, np. ze szkolnego Office 365 online.

Uczniowie składają wnioski z pełną dokumentacją najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r.
Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić wyłącznie pismem komputerowym, złożyć w sekretariacie szkoły oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w tytule maila imię i nazwisko, klasę oraz rodzaj stypendium - "NAUKOWE".
Sprawy związane ze stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla uczniów LO nadzoruje pani dyrektor Sylwia Toczydłowska, a dla uczniów SP pani dyrektor Marta Lipska.