Z radością informujemy, że  59 uczniów naszej szkoły zdało egzamin DSD II. Egzamin pisemny odbył się w listopadzie 2022 r., natomiast egzamin ustny w grudniu 2022 r. Prace pisemne sprawdzane były przez niemieckich ekspertów programu DSD w Niemczech.

Egzamin Deutsches Sprachdiplom to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju. Spełnia on wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich. Niemiecki Dyplom Językowy odpowiada poziomowi B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dyplom DSD zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech.

Certyfikat DSD II uzyskali:

Anikiej Magdalena

Baran Kinga

Biała Natalia

Bielecka Natalia

Bohdziewicz Mateusz

Budnik Olga

Czyżewska Eliza

Daniluk Marcin

Dożynko Daniel

Duda Dagmara

Dunaj Weronika

Dźwigaj Jan

Fabjańczyk Filip

Geresz Julia

Gilewicz Jakub

Głębocki Jan

Goryś Julia

Gryko Maja

Grzech Wiktoria

Jarocki Maciej

Jasłowska Emilia

Jatkowski Jakub

Konopka Ewa

Konopka Mateusz

Kossakowski Mariusz

Krasucka Natalia

Krawczyk Kaja

Kubala Michał

Kuberska Kinga

Kulesza Kinga

Kużelewska Ewa

Laskowska Zuzanna

Lipski Michał

Mackiewicz Gabriel

Masalska Oliwia

Mucha Anna

Olesińska Małgorzata

Olszański Jakub

Oniskiewicz Patrycja

Pannert Aleksandra

Pańkowski Stanisław

Popko Urszula

Ryczkowska Olga

Smakulska Daria

Sokołow Mikołaj

Szejda Mikołaj

Schmalz Amelia

Szpakowska Emilia

Tokajuk Gabriela

Tykocka-Crow Alexandra

Tyniewicka Emilia

Wasilczyk Łukasz

Wasilewski Tomasz

Wiślak Filip

Właźniak Mateusz

Wnorowski Krzysztof

Wojnar Magdalena

Zieniewicz Barbara

Zych Jakub

 

Gratulujemy!