W czerwcu 2017 r. nasza placówka rozpoczęła starania do oferowania programu International Baccalaureate Middle Years Programme IB MYP światowej organizacji IB International Baccalaureate a od września 2022 r. jesteśmy szkołą autoryzowaną co upoważnia nas do prowadzenia programu IB MYP.

Program International Baccalaureate Middle Years Programme oferowany jest w najlepszych i najbardziej prestiżowych szkołach na świecie dla uczniów w wieku 13-16 lat. Kształtuje on u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata i przykłada szczególną uwagę do rozbudzania w uczniach ciekawości i dociekliwości poprzez poszukiwania, badania, krytyczne myślenie, rozwijanie świadomości międzykulturowej i komunikacji oraz odpowiedzialności za własną naukę i refleksji nad własnymi postępami. Absolwenci szkoły realizującej IB MYP to osoby, które posiadają szeroki zakres wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz przygotowane do kontynuowania nauki w szkołach na całym świecie. IB MYP korzysta ze szkolnych programów nauczania, co pozwala uczniom w pełni zrealizować polską podstawę programową i przygotować się do wszystkich wymaganych egzaminów zewnętrznych. MYP precyzuje zaś dość szczegółowo sposób, w jaki mają być nauczane treści, jak się mają ze sobą łączyć oraz jak poszczególne przedmioty mają ze sobą współgrać. Program zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, wrażliwości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem. Ponadto, jest to nauczanie holistyczne, kładące nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, wolontariat a także wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych w procesem uczenia się. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości przedmiotów nauczanych w systemie dwujęzycznym. Zintegrowane nauczanie zakończone jest dodatkowo indywidualnym projektem w języku angielskim. Uczniowie realizują program w klasie VII i VIII Szkoły Podstawowej i będą mogli go kontynuować w kl. I i II Liceum. IB MYP jest też doskonałym wyborem dla uczniów planujących kontynuację nauki w klasie realizującej program Matury Miedzynarodowej IB Diploma Programme.


Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi is a candidate school* for the MYP. This school is pursuing authorization as an IB World. School IB World Schools share a common philosophy - a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.

* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

For further information about the IB and its programmes visit http://www.ibo.org.


Jeden z czterech programów oferowanych przez organizację IBO

 • został rozwinięty w latach 90-tych XX wieku
 • cztero- lub pięcioletni program międzynarodowy
 • przeznaczony dla uczniów w wieku 11-16 lat
 • nakładka na polski program nauczania

Materiał jest zorganizowany wokół 6 kontekstów:

 • tożsamość i relacje
 • orientacja w czasie i przestrzeni
 • kultura i twórczość własna
 • innowacje technologiczne
 • globalizacja i trwałość
 • uczuciowość i rozwój

Filozofia MYP

 • nauczanie holistyczne
 • uczenie poprzez działanie
 • uczeń w centrum procesu kształcenia
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia
 • oferuje interdyscyplinarność nauczanych treści
 • ocenianie jest oparte na kryteriach
 • praca projektowa i wolontariat

Celem jest rozwijanie umiejętności:

 • komunikacji
 • zarządzania sobą
 • wyszukiwania, selekcji i analizy informacji
 • kreatywnego myślenia
 • umiejętności społecznych

MYP a polski system

KLASA 7 SP

  

MYP   YEAR 2

KLASA 8 SP

 

MYP   YEAR 3

KLASA 1 LO

 

MYP   YEAR 4

KLASA 2 LO

 

MYP   YEAR 5