II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Sprawdzanie metod w praktyce

Dnia 24 listopada 2017r. w klasie 7a odbyła się lekcja w wykorzystaniem materiałów szkoleniowych przygotowanych przez pana prof. Michała Turkowicza. Została wykorzystana gra Hear&Say. Zajęcia polegały na podziale klasy na 5 osobowe drużyny, które otrzymały karty tematyczne. Każda z grup miała za zadanie w jak najszybszym czasie przeczytać i wypowiedzieć, na zmianę, nazwy oraz symbole pierwiastków.

Celem lekcji było zapamiętanie nazw oraz symboli pierwiastków, ale także ćwiczona była umiejętność czytania oraz doskonalenie poprawnej wymowy słownictwa specjalistycznego w języku angielskim.

  

   

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem, które wymagało od nich dużego skupienia, koncentracji oraz szybkiego kojarzenia nazw. Drużyna, która najszybciej ukończyła zadanie została nagrodzona.

Materiały przygotowane przez prof. Turkowicza zostały zainspirowane szkoleniem, które odbywało się w lipcu 2017 roku w Cambridge.

Kontakt

85 65 11 416