II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Pierwsze spotkanie projektowe we Frankfurcie już za nami...

 Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus

 W dniach od 03.-09.12. br. pięciu uczniów naszej szkoły wraz z dwoma opiekunami pojechało w ramach programu Erasmus+ do Niemiec. We Frankfurcie nad Menem poznaliśmy partnerów z Niemiec, Francji i Turcji. Na początku współpracowaliśmy ze szkołą w Lille rozmawiając z nimi na temat migracji oraz analizując materiały o losach Polaków, którzy wyjechali do Francji w XIX i XX wieku.

 Prezentacja wyników wspólnej pracy wszystkich szkół odbyła się ostatniego dnia pobytu we Frankfurcie, kiedy przygotowaliśmy film "Cafe Europa". Zgodnie z jego scenariuszem, przedstawiciele wszystkich krajów dyskutowali o możliwościach i wyzwaniach  migracji, stereotypach, europejskich miastach, znanych Europejczykach, którzy zmienili kraj swego pobytu oraz o korzyściach związanych z przynależności do Unii Europejskiej.

 Podczas pobytu we Frankfurcie mieliśmy również okazję zwiedzić ratusz, spotkać konsulów Francji i Turcji, udać się do siedziby parlamentu landu krajowego Hesja (Hessen), gdzie gościł nas sam marszałek p. Norbert Kartmann oraz zobaczyć średniowieczną katedrę w Mainz i jarmark bożonarodzeniowy.

 Dzięki spotkaniu w ramach programu Erasmus+ mogliśmy pochwalić się nasza wiedzą dotyczącą migracji Polaków do Francji jak i poznać szczegóły osiedlania się Turków w Niemczech. Nauczyliśmy się też współpracować w międzynarodowych grupach uczniów, doskonaląc jednocześnie nasze umiejętności językowe.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej! 

 

Kontakt

85 65 11 416