II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki

Celem Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do intensywniejszego zgłębiania wiedzy oraz umiejętności w zakresie tej nauki oraz lepsze przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów technicznych.

Olimpiada jest przeprowadzania na trzech stopniach:

I stopień – etap szkolny,

II stopień – etap okręgowy,

III stopień – etap centralny.

Eliminacjami szkolnymi są sprawdziany wiedzy i umiejętności rozwiązywane indywidualnie w miejscu zamieszkania ucznia. Do zawodów okręgowych zakwalifikowane zostaną te osoby, które uzyskały minimum 70% punktów możliwych do uzyskania na sprawdzianie umiejętności.

Zawody okręgowe są organizowane w siedzibie AGH w Krakowie lub w wybranych szkołach na podstawie porozumienia z AGH. Do zawodów centralnych zakwalifikowane zostaną te osoby, które uzyskały minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w zawodach okręgowych.

Zawody centralne Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” są organizowane w siedzibie AGH.

Laureatami Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostaną osoby, które uzyskały minimum 70% możliwych do zdobycia punktów w finałowym sprawdzianie w ramach zawodów centralnych.

Laureaci Olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Przed przystąpieniem do Olimpiady uczestnik dokonuje elektronicznej rejestracji na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl, gdzie tworzy indywidualne konto uczestnika. Rejestracja rozpoczyna się 15.IX. 2019 r. i kończy 22.X.2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" są dostępne na stronie www.diament.agh.edu.pl.

Zadania znajdują się w zakładce ZADANIA .

Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na każdej stronie pracy w prawym górnym rogu należy podać przedmiot, i numer identyfikacyjny otrzymany w drodze elektronicznej rejestracji. Pracę należy zapakować do przezroczystej koszulki z zawieszką po lewej stronie i możliwością od góry wysunięcia pracy. Do pracy należy dołączyć wydrukowany z indywidualnego konta elektronicznego formularz zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty muszą zostać podpisane własnoręcznie przez uczestnika olimpiady, a w przypadku niepełnoletnich uczestników podpisane również przez opiekuna prawnego. Formularz zgłoszenia i zgody umieszcza się w przeźroczystej koszulce (zawieszka po lewej stronie wysuw dokumentów od góry) zgodnie z numeracją widoczną na dole kartek. Dokumenty należy ułożyć w kolejności: pierwsza koszulka z formularzem zgłoszenia i zgodą , druga z pracą. Tak skompletowany pakiet należy włożyć do koperty formatu A4 i przesłać samodzielnie do Komitetu Głównego listem poleconym do 22 października 2019 r. 

Dane adresowe Komitetu Głównego:

Komitet Główny Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH”

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.diament.agh.edu.pl

Terminarz XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”
I etap
  • 09.2019 r. - zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej
  • 09.2019 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników
  • 10.2019 r.- ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu
  • 10.2019 r.- zakończenie rejestracji elektronicznej
  • 12.2019 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej
II etap - Olimpiada w szkołach
  • 02.2020 r. - egzamin z matematyki oraz informatyki - godz. 13.00
  • 02.2020 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej
III etap - Olimpiada w AGH
  • 03.2020 r. - egzamin z matematyki - godz. 12.30
  • 04.2020 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej
  • 06.2020 r. - zakończenie olimpiady

W razie jakichkolwiek wątpliwości uczniowie mogą zgłaszać się do swoich nauczycieli matematyki lub do koordynatora.

 koordynator olimpiady p. Agnieszka Pawluczuk

Kontakt

85 65 11 416